Тлумачення договірних норм у сфері оподаткування – у фокусі уваги науковців та практиків

Ефективність застосування будь-якої норми права тісно пов’язана з встановленням її належного змісту, що і визначає роль механізмів тлумачення у контексті правового регулювання суспільних відносин. У сфері договорів про уникнення подвійного оподаткування тематика тлумачення договірних норм набуває характерних рис з урахуванням, з одного боку, їх особливої юридичної природи та, з іншого боку, використання специфічних засобів тлумачення, таких як Модельна податкова конвенції ОЕСР та коментарі до неї. З метою всебічного обговорення відповідної тематики з урахуванням вітчизняного контексту 23 грудня 2015 р. Науково-дослідним центром з проблем оподаткування Національного університету ДПС України було проведено круглий стіл на тему: «Особливості тлумачення договорів про уникнення подвійного оподаткування у контексті права міжнародних договорів: світовий досвід та Україна».

Українська

Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів

22 грудня відбулася VII Міжнародна науково-практична конференція «РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ», за сприянням: Державної фіскальної служби України, Національного університету ДПС України, Науково-дослідного центру з проблем оподаткування, Асоціації українських правників, Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи.

Ініціатором та організатором проведення конференції виступив Науково-дослідний центр з проблем оподаткування Національного університету державної податкової служби України.

Мета конференції:

 • актуалізація та популяризація проблемних аспектів реалізації вітчизняної податкової політики на сучасному етапі з визначенням імовірних шляхів їх розв’язання та напрямів модернізації фіскальної служби України в контексті реалізації вимог євроінтеграційного напряму розвитку нашої держави;
 • узагальнення досліджень науковців з удосконалення законодавства України, спрямованого на посилення боротьби з корупцією та схемами ухиляння від сплати податків, дослідження трансфертного ціноутворення та підвищення ефективності сфери адміністрування податків.

Робота конференції проходила за такими тематичними напрямками:

 • Податковий кодекс України: підсумки реалізації та перспективи вдосконалення;
 • Інституційно-правові засади функціонування системи оподаткування: європейський досвід та Україна;
 • Механізми та напрями реалізації регулюючого потенціалу податкової політики України та країн ЄС;
 • Наукове забезпечення реформування податкової системи України;
 • Модернізація податкової служби України в контексті впровадження європейських стандартів та положень Податкового кодексу;
 • Роль міжнародного співробітництва у сфері оподаткування в контексті реформування податкової служби України;
 • Перспективи використання моніторингу товарних ринків в окремих процесах адміністрування податків в Україні;
 • Інформаційна та фінансова безпека держави в контексті розвитку міжнародного співробітництва України в сфері оподаткування;
 • Імплементація міжнародно-правових норм у сфері оподаткування в національне законодавство України;
 • Проблеми протидії правопорушенням у сфері оподаткування в контексті посилення глобалізаційних процесів;
 • Організація та результати протидії корупції у фіскальних органах: теорія і практика;
 • Світовий і європейський досвід запобігання та протидії корупційним діянням у податкових органах.

У конференції взяли участь: Г.Ш. Катамадзе – Президент Асоціації платників податків; В.М. Геєць – директор ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», д.е.н., професор, академік НАН України; Т.І. Єфіменко – Президент Академії фінансового управління Міністерства фінансів України, член-кореспондент НАН України, д.е.н., професор; В.В. Костицький – професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент НАПрН, д.ю.н., професор; Ю.Б Іванов – заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, д.е.н., професор; З.С. Варналій – професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.е.н., професор; С.І. Лєкарь – професор кафедри податків і митної справи ННІ економіки, податків та митної справи НУДПСУ; В.П. Кудряшов – завідувач відділу державних фінансів ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, д.е.н., професор; П.М. Леоненко – завідувач відділу теорії економіки і фінансів ДННУ «Академія фінансового управління», д.е.н., професор; представники фіскальних органів, науково-педагогічні працівники, студенти, аспіранти та здобувачі Національного університету ДПС України та ін. ВНЗ.

 У конференції було задіяне широке коло учасників як з представників академічних кіл, так і фахівців-практиків та громадськості. Свою участь у конференції заявили більше 200 осіб, які репрезентували 8 регіонів країни, а також США, РФ, Грузію, Нігерію, Азербайджан, Республіку Молдову, з яких 4 члени академій наук США і України, 2 член-кореспонденти НАН України, 41 доктор наук, 83 кандидати наук.

Учасників конференції привітав в.о. ректора університету, д.е.н., професор П.В. Пашко. На конференції були вручені нагороди переможцям і учасникам VII Всеукраїнського конкурсу наукових робіт молодих вчених ім. М.І. Туган-Барановського.

Після пленарного засідання конференція продовжила роботу по секціях:
Секція І: Концептуальні засади податкової політики в сучасних умовах;
Секція ІІ: Проблеми та перспективи вдосконалення системи адміністрування податків і зборів в Україні;
Секція III: Стратегічні напрями розвитку податкової системи України в умовах євроінтеграції;
Секція ІV: Застосування міжнародно-правових норм у сфері оподаткування: досвід України;
Секція V: Пріоритетні напрями вдосконалення діяльності правоохоронного підрозділу фіскальної служби в умовах її реформування.

Рекомендації конференції будуть направлені відповідним органам законодавчої та виконавчої влади. За тематикою конференції планується видання колективної монографії.

Кращі доповіді будуть рекомендовані до фахових журналів: «Малий і середній бізнес», «Соціологія права».

Українська

Прес-реліз

22 грудня 2015 р. Державна фіскальна служба України, Національний університет державної податкової служби України, Науково-дослідний центр з проблем оподаткування, Асоціація українських правників, Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи проводять

VII Міжнародну науково-практичну конференцію

«РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ»

Ініціатором та організатором проведення конференції виступив Науково-дослідний центр з проблем оподаткування Національного університету державної податкової служби України.

Метою конференції є:

 • актуалізація та популяризація проблемних аспектів реалізації вітчизняної податкової політики на сучасному етапі з визначенням імовірних шляхів їх розв’язання та напрямів модернізації фіскальної служби України в контексті реалізації вимог євроінтеграційного напряму розвитку нашої держави;
 • узагальнення досліджень науковців з удосконалення законодавства України, спрямованого на посилення боротьби з корупцією та схемами ухиляння від сплати податків, дослідження трансфертного ціноутворення та підвищення ефективності сфери адміністрування податків.

Робота конференції буде проходити за такими тематичними напрямками:

 • Податковий кодекс України: підсумки реалізації та перспективи вдосконалення.
 • Інституційно-правові засади функціонування системи оподаткування: європейський досвід та Україна.
 • Механізми та напрями реалізації регулюючого потенціалу податкової політики України та країн ЄС.
 • Наукове забезпечення реформування податкової системи України.
 • Модернізація податкової служби України в контексті впровадження європейських стандартів та положень Податкового кодексу.
 • Роль міжнародного співробітництва у сфері оподаткування в контексті реформування податкової служби України.
 • Перспективи використання моніторингу товарних ринків в окремих процесах адміністрування податків в Україні.
 • Інформаційна та фінансова безпека держави в контексті розвитку міжнародного співробітництва України в сфері оподаткування.
 • Імплементація міжнародно-правових норм у сфері оподаткування в національне законодавство України.
 • Проблеми протидії правопорушенням у сфері оподаткування в контексті посилення глобалізаційних процесів.
 • Організація та результати протидії корупції у фіскальних органах: теорія і практика.
 • Світовий і європейський досвід запобігання та протидії корупційним діянням у податкових органах.
Українська

Прес-реліз

10 грудня у Національному університеті державної податкової служби України було проведено науково-методологічний семінар „Механізми протидії агресивному податковому плануванню: світовий досвід та практика України”

Семінар проведено відповідно до плану роботи за НДР „Механізми протидії агресивному податковому плануванню в Україні” (номер держреєстрації: 0115U005631).

Українська

VII міжнародна науково-практична конференція

Шановні колеги!

Національний університет державної податкової служби України

Науково-дослідний центр з проблем оподаткування

запрошують Вас взяти участь у VІІ міжнародній науково-практичній конференції «Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів», яка відбудеться 22 грудня 2015 р.

За тематикою конференції планується видання колективної монографії.

Кращі доповіді будуть рекомендовані до фахових журналів: «Малий і середній бізнес», «Соціологія права».

Інформаційний бюлетень.

Українська

Інформаційне повідомлення

Українська

Шановні колеги!

Національний університет державної податкової служби України

Науково-дослідний центр з проблем оподаткування

запрошують Вас взяти участь у науково-методичному семінарі «Механізми протидії агресивному податковому плануванню:світовий досвід та практика України», що відбудеться 10 грудня 2015 року.

Інформаційний бюлетень

Інформаційне повідомлення

Українська

Шановні колеги!

Національний університет державної податкової служби України

Науково-дослідний центр з проблем оподаткування

запрошують Вас взяти участь у науково-практичному круглому столі «Особливості тлумачення договорів про уникнення подвійного оподаткування у контексті права міжнародних договорів: світовий досвід та Україна», що відбудеться 24 грудня 2015 року.

Модератор: начальник відділу вивчення міжнародного досвіду у сфері оподаткування НДЦ ПО Національного університету ДПС України, д.ю.н., професор, Тимченко Л. Д.

Секретар: старший науковий співробітник відділ податкового прогнозування та інформаційних технологій в оподаткуванні НДЦ ПО Національного університету ДПС України, к.ю.н., Трубін І. О.

За результатами роботи науково-практичного круглого столу планується випуск збірника тез доповідей.

Інформаційний бюлетень.

Інформаційне повідомлення

2 грудня у Національному університеті державної податкової служби України було проведено науково-практичний семінар «Корупція в органах ДФС України: сучасний стан та напрями подолання». Семінар проведено відповідно до плану роботи за НДР «Розробка методики визначення рівня корупції в органах доходів і зборів та практичних заходів з попередження, виявлення і припинення корупційних порушень з урахуванням світового досвіду» (номер держреєстрації: 0115U005630).

Українська

Інформаційне повідомлення

Українська

Засідання Вченої ради Науково-дослідного центру з проблем оподаткування

27 листопада 2015р. в 15-00 відбулося установче засідання Вченої ради Науково-дослідного центру з проблем оподаткування (НДЦПО).